Monday, Jun 27

  •  
  •  
Home Awards Award Categories Subramanyam Bharti Award

Subramanyam Bharti Award

 

Subramanyam Bharti Award
Sr.No. Honored Scholar Sr.No. Honored Scholar
Year 1989
1. Dr. Prabhakar Machave 5. Pro. Ram Singh Tomar
2. Dr. Vrajeshwar Varma 6. Dr. Bhakta Darshan
3. Dr. Hardev Bahri 7. Dr. P. Gopal Sharma
4. Dr. N. Nagappa 8. Mr. Mangalnath Singh
Year 1990
1. Mr. Devendra Nath Sharma 2. Dr. Ramanath Sahay
Year 1991
1. Dr. Shivmangal Singh 'Suman' 3. Mrs. Shivani
2. Dr. N.V. Rajgopalan
Year 1992
1. Mr. Vinay Mohan Sharma 2. Mr. Nagarjuna
Year 1993
1. Mr. Nazir Banarasi 2. Mr. Rameshwar Shukla 'Achal'
Year 1994
1. Dr. Kailash Chandra Bhatia 2. Dr. Amba Shankar Nagar
Year 1995
1. Pro. Kalyanmal Lodha 2. Mr. Hanumachchhastri Ayachit
Year 1996
1. Mr. Nageshwar Sundaram 2. Pro. G. Sundar Reddy
Year 1997
1. Dr. Nazir Muhammad 2. Dr. Laxminarayan Dube
Year 1998
1. Dr. Ram Vilas Sharma 2. Lt. Dr. Vijayendra Snatak
Year 1999
1. Mr. Arvind Kumar 2. Dr. Maheep Singh
Year 2000
1. Mrs. Tara Pandey 2. Dr. Kumar Vimal
Year 2001
1. Mr. Govind Mishra 3. Mr. Krishna Ballabh Dwivedi
2. Dr. Kanhaiya Singh
Year 2002
1. Mr. Manu Sharma 2. Mr. Dharmpal Maini
Year 2003
1. Mr. Manager Pandey 2. Mr. Vishnuchandra Sharma
Year 2004
1. Mr. Vijendra Narayan Singh 2. Mr. Hrituraj
Year 2005
1. Mr. Manjoor Ahatesham 2. Mr. Krishnadatt Paliwal
Year 2006
1. Pro. Kamla Prasad 2. Mr. Surajpal Chauhan
Year 2007
1. Pro. Nirmala Jain 2. Pro. Nandkishor Naval
Year 2008
1. Dr. Nandkishor Acharya 2. Dr. Vijay Bahadur Singh
Year 2009
1. Mr. Ajit Kumar 2. Mr. Gopal Chaturvedi