Tuesday, Jun 28

  •  
  •  
Home Awards Award Categories Rahul Sankrityayan Award

Mahapandit Rahul Sankrityayan Award

 

Mahapandit Rahul Sankrityayan Award
Honored Scholar Honored Scholar
Year 1993
Dr. (Mrs.) Kamla Sankrityayan Dr. Shyamsingh Rashi
Year 1994
Mr. Shankar Dayal Singh Dr. Vishwanath Iyer
Year 1995
Mr. Vishnu Prabhakar Dr. Rajendra Avasthi
Year 1996
Dr. Ms. Prabha Khetan Dr. Chandrakant Mahadev
Year 1997
Dr. Rameshwar Dayal Dube Mr. Katil Ganpati Sharma
Year 1998
Dr. Rajmal Bora Lt. Dr. Nagendranath Upadhyay
Year 1999
Lt. Dr. Shashiprabha Shastri Dr. Seetesh alok
Year 2000
Lt. Mr. Shailesh Matiyani Dr. V. Govind Shenay
Year 2001
Dr. Kamal Kishor Gayenka Dr. Viveki Ray
Year 2002
Dr. Ramdarash Mishra Dr. S. Takanmani Amma
Year 2003
Mr. Krishnanath Mishra Mr. Dineshwar Prasad
Year 2004
Mr. Amritlal Mr. Virendra Kumar Baranwal
Year 2005
Mr. Bhagvan Singh Dr. Ramesh Chandrashah
Year 2006
Dr. Sadhna Saxena Pro. Shekhar Pathak
Year 2007
Dr. Pooranchandra Joshi Mr. Hariram Meena
Year 2008
Pro. Gopal Ray Dr. Vimlesh Kanti Varma
Year 2009
Pro. Harimohan Dr. Vikram Singh