Tuesday, Jun 28

  •  
  •  
Home Awards Award Categories Ganesh Shankar Vidyarthi Award

Ganesh Shankar Vidyarthi Award

 

Ganesh Shankar Vidyarthi Award
Sr.No. Honored Scholar Sr.No. Honored Scholar
Year 1989
1. Mr. Dharmvir Bharti 4. Dr. N.V. Krishna Variyar
2. Mr. Balishauri Reddy 5. Mr. Munindra
3. Mr. K.S. Balkrishna Pillai
Year 1990
1. Mr. Yudhavir 2. Mr. Parasnath Singh
Year 1991
1. Mr. Akshay Kumar Jain 2. Mr. Jagdish Prasar Chaturvedi
Year 1992
1. Mr. Mayaram Surjan 2. Mr. P.G. Vasudev
Year 1993
1. Mr. Narayan Datt 2. Mr. Himanshu Joshi
Year 1994
1. Mr. Kanhailal Mishra 'Prabhakar' 2. Mr. Yadunath Thatte
Year 1995
1. Dr. Laxmishankar Vyas 2. Mr. Ratanlal Joshi
Year 1996
1. Mr. Ganesh Mantri 2. Mr. Rajendra Shankar Bhatt
Year 1997
1. Mrs. Asharani vohra 2. Mr. Suryakant Bali
Year 1998
1. Mr. Karpoor Chandra Kulish 2. Dr. Radheshyam Sharma
Year 1999
1. Mr. Achyutanand Mishra 2. Mr. Narmada Prasad Tripathi
Year 2000
1. Mr. P.S. Chandrashekhar 'Chand' 2. Mr. Harimohan Malviya
Year 2001
1. Mr. Baleshwar Agrawal 2. Mr. Shivkumar Goyal
Year 2002
1. Mr. Ishwar Chandra Sinha 3. Mr. Satyapal
2. Mr. M. Chandrashekharan
Year 2003
1. Mr. Om Thanvi 2. Mr. Pankaj Bishta
Year 2004
1. Mr. Mohandas Naimisharanya 3. Ms. Manimala
2. Mr. Rajkishor
Year 2005
1. Mr. Bharat Dogra 2. Mr. Ramesh Updhyay
Year 2006
1. Mr. Sharad Datt 2. Mrs. Ramnik Gupta
Year 2007
1. Mr. Alok Mehta 2. Dr. Amarnath Amar & Mr. Kamal Khan (Combined)
Year 2008
1. Mr. Pankaj Pachauri 2. Mr. Vinod Agnihotri
Year 2009
1. Mr. Brijmohan Bakhshi 2. Mr. Balram