Tuesday, Jun 28

  •  
  •  
Home Awards Award Categories Atmaram Award

Atmaram Award

 

Atmaram Award
Sr.No. Honored Scholar Sr.No. Honored Scholar
Year 1989
1. Mr. Ram Charan Mehrotra 4. Mr. Gunamar Mule
2. Dr. Brijmohan 5. Dr. Jayant Narlikar
3. Dr. Om Vikas
Year 1990
1. Pro. D.S. Kothari 2. Dr. Satyaprakash Saraswati
Year 1991
1. Pro. P.N. Shrivastava
Year 1992
1. Dr. Nandlal Singh 2. Dr. Shivprasad Koshta
Year 1993
1. Pro. M.G.K. Menan 2. Dr. Shivgopal Mishra
Year 1994
1. Pro. Ajit Ram varma 2. Dr. Ramesh Datt Sharma
Year 1995
1. Mr. Harish Agrawal 2. Mr. Premanand Chandola
Year 1996
1. Mr. Shukdev Prasad 2. Mr. Turshan Pal Pathak
Year 1997
1. Mr. Shukdev Prasad  2. Mr. Dayanand Pant
Year 1998
1. Pro. Surajbhan Singh 2. Dr. Vishvamohan Tiwari
Year 1999
1 Dr. Braj Kishor Sharma 2 Dr. Yatish Agrawal
Year 2000
1. Dr. Vishnudatt Sharam 2. Dr. Maharaj Narayan Mehrotra
Year 2001
1. Dr. Maharaj Narayan Mehrotra  2. Dr. Gopal Kabra
Year 2002
1. Mr. Shyam Sundar Sharma 2. Dr. Girish Chandra Saxena
Year 2003
1. Dr. Ray Avdesh Kumar Shrivastava 2. Mr. Anupam Mishra
Year 2004
1. Mr. Jagdish Saxena 2. Dr. Rakesh Kumar Avasthi & Mr. Dilip Bhatia (Combined)
Year 2005
1. Mr. Devendra Mavari 2. Dr. Mahendra Madhup
Year 2006
1. Mr. Khadag Singh Valdiya 2. Mrs. Rekha Agrawal & Mr. Pradeep Sharma (Combined)
Year 2007
1. Dr. Durgadatt Ojha & Dr. Subodh Mahanti (Combined) 2. Dr. Mrs. Vinita Singhal & Dr. Manoj Patairia (Combined)
Year 2008
1. Pro. Yashpal 2. Md. Khalil
Year 2009
1. Mr. Subhash Lakhera 2. Mr. Narendra K. Sahgal